Marthe 14-18

KORTE FAKTA

Navn: Marthe

Alder: Juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/Hvit


Om adopsjonen