Martini 71-19

KORTE FAKTA

Navn: Martini

Alder: Juli -19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: grå


Om adopsjonen