Martino 49-18

KORTE FAKTA

Navn: Martino

Alder: Juni -18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/hvit


Om adopsjonen