Mats Steiro 66-18

KORTE FAKTA

Navn: Mats Steiro

Alder: 2016

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen