Max 19-17

KORTE FAKTA

Navn: Max

Alder: 2016

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen