Max 60-18

KORTE FAKTA

Navn: Max

Alder: Juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen