Max 63-16

maxcovertext

KORTE FAKTA

Navn: Max

Alder: juli -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen