Max har fått nytt hjem

Max

Max reiste til nytt hjem 04.05.2014

Da Max kom til oss hadde han stygge, betente sår på halen sin. Dessverre lot ikke halen seg redde, så dyrelegen måtte amputere den.

KORTE FAKTA

Navn: Max

Alder: Ca 1 år

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell

Chip-nummer: 578077000224142

E-post kontakt: mandal@dyrebeskyttelsen.no


Om adopsjonen