Mike 48-14

Har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Mike

Alder: aug-14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen