Milly 20-14

Milly har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Milly

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen