Mini Mag 79-16

KORTE FAKTA

Navn: Mini Mag

Alder: Juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen