Miss Herley

KORTE FAKTA

Navn: Miss Herley

Alder: Mai -19

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Hvit


Om adopsjonen