Mons 64-16

kovucovertextMons/Kovu

KORTE FAKTA

Navn: Mons

Alder: juli -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen