Mr Harley Davidson 46-19

KORTE FAKTA

Navn: Mr Harley Davidson

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen