Mr Hemmingway

KORTE FAKTA

Navn: Mr Hemmingway

Alder: Mai -19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/hvit


Om adopsjonen