Mr.Monsen 15-19

KORTE FAKTA

Navn: Mr.Monsen

Alder: 2018

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen