Mr. X 68-15

KORTE FAKTA

Navn: Mr. X

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen