Muffins 06-18

KORTE FAKTA

Navn: Muffins

Alder: ca 2010

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen