Nix 72-19

KORTE FAKTA

Navn: Nix

Alder: Juni-19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/Hvit


Om adopsjonen