Norma 80-16

KORTE FAKTA

Navn: Norma

Alder: Juni -16

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen