Nosler 82-16

KORTE FAKTA

Navn: Nosler

Alder: Juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen