Nurre 16-14

Nurre har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Nurre

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen