Nussa 26-19

KORTE FAKTA

Navn: Nussa

Alder: april 2019

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: trefargeet


Om adopsjonen