Reiseregler for hund og katt

Den 01.05.13 ble flere forskrifter omkring inn- og utførsel av hunder, katter og ildere endret. Sett deg inn i reisereglene på Mattilsynet sine hjemmesider:

Se Mattilsynets hjemmeside:
mattilsynet.no