Nyx har fått nytt hjem

Nyx er en av tre søsken som kom til oss etter at mammaen hadde født de ute. Søndag 04. 05. 2014 fikk Nyx nytt hjem.