Nyx har fått nytt hjem

Nyx er en av tre søsken som kom til oss etter at mammaen hadde født de ute. Søndag 04. 05. 2014 fikk Nyx nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Nyx

Alder: 10 mnd

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort

Chip-nummer: 578077000221224

E-post kontakt: mandal@dyrebeskyttelsen.no


Om adopsjonen