Odin har fått nytt hjem.

Odin har fått nytt hjem.

 

 

KORTE FAKTA

Navn: Odin

Alder: født 2012

Kjønn: Male

Rase: huskatt

Pelsfarge: blå

E-post kontakt: mandal@dyrebeskyttelsen.no


Om adopsjonen