Olai 07-17

KORTE FAKTA

Navn: Olai

Alder: Mai -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen