Panther 77-16

KORTE FAKTA

Navn: Panther

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå


Om adopsjonen