Patsy 27-19

KORTE FAKTA

Navn: Patsy

Alder: april 2019

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen