Pepsi 84-16

KORTE FAKTA

Navn: Pepsi

Alder: Juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå


Om adopsjonen