Perla 33-18

Perle er adoptert.
KORTE FAKTA

Navn: Perla

Alder: Juni -18

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen