Petra 21-17

KORTE FAKTA

Navn: Petra

Alder: Mai -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Trefarget


Om adopsjonen