Matteo 30-16

Matteo kan reserveresmateo

KORTE FAKTA

Navn: Matteo

Alder: mai -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: sort/hvit


Om adopsjonen