Phoo 64-15

KORTE FAKTA

Navn: Phoo

Alder: September -15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå


Om adopsjonen