Potifar 34-18

Potifar er adoptert.
KORTE FAKTA

Navn: Potifar

Alder: Juni -18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen