Prinsessa 32-19

KORTE FAKTA

Navn: Prinsessa

Alder: april 2019

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen