Proffen 51-15

KORTE FAKTA

Navn: Proffen

Alder: sommer -15

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen