Pusa 04-17

KORTE FAKTA

Navn: Pusa

Alder: 2012

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen