Ragnar 11-17

KORTE FAKTA

Navn: Ragnar

Alder: 2016

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/hvit


Om adopsjonen