Reidar 12-16

KORTE FAKTA

Navn: Reidar

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Trefarget


Om adopsjonen