Rose 22-16

RoseCoverText

KORTE FAKTA

Navn: Rose

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen