Rosa 49-15

KORTE FAKTA

Navn: Rosa

Alder: Vår -15

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen