Safir 51-16

Safircovertext

KORTE FAKTA

Navn: Safir

Alder: juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen