Salt 36-14

Salt har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Salt

Alder: april -14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen