Selmer 49-16

SelmerCovertext

KORTE FAKTA

Navn: Selmer

Alder: juni -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen