Simba 42-14

Simba har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Simba

Alder: 2011

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød


Om adopsjonen