Sine 22-18

KORTE FAKTA

Navn: Sine

Alder: Mai-18

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Trefarget


Om adopsjonen