Sirkus

Nei til sirkuselefanter!

Med våren følger også sirkusene. I mange sirkus blir dyr holdt under uverdige forhold for å fascinere og underholde oss mennesker.
Sirkusene har alltid hevdet å bruke belønningsmetoder for å lære dyrene triks, til tross for gjentatte bevis for det motsatte.  Da elefanttreneren Sam Haddock døde etterlot han seg et angrende brev som forklarte hva han hadde utsatt elefanter og elefantunger for under trening. I tillegg etterlot han seg et omfattende fotomateriale av treningen.

sirkus-treningCirkus Arnardo har brukt dyr i over 60 år, Cirkus Merano har dessverre valgt å bruke dyr i over 35 år. Hunder, hester og elefanter blir tvunget til å underholde mens de reiser fra sted til sted. Cirkus Zorba har brukt dyr som underholdning i 20 år og er det nest minste sirkuset med dyr i Norge.

I et utkast til ny forskrift foreslo Mattilsynet i 2009 å forby sirkus å bruke elefanter i manesjen, av hensyn til dyrenes velferd. Eksperter på elefanter og dyrevernorganisasjoner, også Dyrebeskyttelsen Norge, kom med høringsinnspill som pekte på at et liv i et omreisende sirkus ikke tilfredsstiller behovene til verdens største landlevende pattedyr. Siden har forslaget til ny forskrift blitt liggende hos Landbruksdepartementet i påvente av å bli satt i verk. Men med en ny landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum, har saken tatt en helt ny vending da Vedum nå ikke ønsker å lytte til sitt eget embetsverk og ber dem forkaste det tidligere forslaget. Vedum ønsker elefanter på norske sirkus.

Flere land har forbud eller strenge restriksjoner mot å bruke dyr til å utføre triks i sirkusmanesjen. Bosnia og Herzegovina, Østerrike, Kroatia, Peru, Bolivia og Hellas, har innført forbud mot ville dyr på sirkus. Også andre land som Portugal og Danmark arbeider med å forby bruk av dyr på sirkus.

Hvilket liv tror du dyrene hadde valgt hvis de kunne velge?

 

Hva kan du gjøre?

  • Ikke gå på sirkus. Ikke vær med å støtte sirkusene med å betale inngangsbillett
  • Snakk med venner og familie om dyr i sirkus. Mange vet ikke at dyrene har det vondt.
  • Send post til Landbruksdepartementet og Landbruksministeren. Vær alltid høflig og saklig når du taler dyrenes sak! http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dep/kontakt.html?id=635 
  • Skriv leserinnlegg i avisen

Mer informasjon om dyr i sirkus