Sky 10-19

KORTE FAKTA

Navn: Sky

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Tricolor


Om adopsjonen