Slugen 87-16

KORTE FAKTA

Navn: Slugen

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/Hvit


Om adopsjonen